Ulice Na Strži

V ulici Na Strži byly do roku 1930 pouze první čtyři domy, zbylé čtyři byly postaveny v 1. polovině třicátých let. Terén v ulici byl hodně podmáčený, při navážení materiálu na stavbu se auta musela podkládat fošnami, aby se nebořila. Rybníček vybudovaný za posledním domem stáhl většinu vody a tím se ulice částečně vysušila.

Areál bývalé KARY

Původně zde byl mlýn (první z ½ 16. století). Loupalův mlýn kupuje v roce 1942 kožešník Jaroslav Kříž.a zakládá firmu Kříž kožešiny. Od roku 1951 je podnik přejmenován na KARA. V noci 3.10.1999 v Kaře hořelo a musela být stržena charakteristická věž, dominanta části Bašta. Mlýn vyhořel za dobu své existence mnohokrát, ale vždy byl obnoven.

Železniční přejezd

Bývalý železniční přejezd mezi ulicemi Na Obci a Pod Drahou se strážním domkem. Dnes je na místě přejezdu čekárna směr Pardubice. Na druhé straně přejezdu stál strážní domek, dnes zbořený.

U Pomníku padlých čp. 85

V domě byl vpravo výčep lihovin a vlevo konzum. Za války byla v levé části sběrna mléka od zemědělců a chovatelů. Po válce zde prodával pan Meduna, později připadla prodejna Jednotě. V patře bydleli nájemníci: pan Šidák (krejčí) a pan Štela (holič). Holičství mělo vchod z ulice proti dnešní vietnamské prodejně. Dnes je v domě … Více

Pohled na farní dvůr s ještě zachovalými budovami

Vlevo stodola s vejminkem, klenutými stropy, později elektrifikovaná prádelna. Dlouhá budova v čele byly hlavně stáje pro koně, dodnes zachovalé kamenné žlaby. Malá nízká budova uprostřed byly chlévy a v patře holubník. V pozadí objekty kruhárny a KARA.

Kostel sv. Ondřeje

Původně raně gotický kostel, který byl vysvěcený na den sv. Ondřeje roku 1267. To je také první písemná zmínka o jeho existenci. Stavebníkem kostela byl zřejmě český král Přemysl Otakar II. Nepodepsaný návrh na barokní přestavbu kostela byl schválen v roce 1739 a stavba byla v tomto roce i zahájena, dokončena byla zřejmě již v roce 1740 jako ojedinělý příklad nesantiniovské barokní gotiky. … Více

Kolínská ulice

V roce 1942 byla ulice vydlážděna od mostu k náměstí v délce 320 m. Celkový náklad na stavbu byl 300 000 K, okres uhradil 180 000 K a obec Starý Kolín 120 000 K. V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce této ulice, včetně Náměstí.

Hotel Suchý s restaurací

Od roku 1927 byl majitelem pan Josef Vomáčka. V hotelu byl oddělený výčep piva a kořalna.  V letech 1899 až 1900 bylo přistavěno 1. patro. Pohlednice vpravo prošla poštou v roce 1959. V pravé části budovy byl MNV, pošta, pobočka České spořitelny. V levé části budovy restaurace. Ve štítu domu je nápis Lidový dům.

Budova bývalé DTJ

V roce 1923 byla zakoupena stodola paní Kurkové. Byla zbořena a postavena nová budova k účelům cvičení. Zároveň bylo postaveno jeviště. V letech 1955 až 1995 budova sloužila jako místní kino. V letech 2021 až 2022 probíhá celková rekonstrukce budovy.

Bývalé budovy v areálu školy

Budova v pravé části fotky je stará školní budova z 18. století. Dnes tzv. nová budova s třídami 1. stupně, kuchyní, školní jídelnou a kancelářemi. Budova vlevo: hospodářské stavení, tzv. dřevníky. Dnes budova CHANOS. Na fotce vpravo je školní areál vyfocen z kostela. Patrová budova je tzv. stará budova školy.

Pomník padlých

Pomník padlých ve světové válce byl postaven v roce 1923. Po druhé světové válce byl doplněn deskou se jmény obětí v této válce. Pomník byl naposledy opravován v roce 2000.

Křížek na Baštách

Roku 1869 byl na Baštách postaven kříž. Jeho vysvěcení provedl novoveský farář Josef Pohořalý za účasti 2 000 věřících. Na kříž se složila baštecká obec sumou 220 zlatých.

Bytovky na Baštách

Výstavba v této lokalitě probíhala převážně v sedmdesátých až osmdesátých letech 20. století pro potřeby závodu KARA.

Fara

Fara je ve Starém Kolíně doložena již v roce 1267 a dochovaly se i záznamy o většině duchovních. Starokolínská farnost zanikla v roce 2005, kdy byla sloučena s Arciděkanským úřadem v Kolíně. V letech 2018 až 2019 byla provedena oprava fasád a střešní krytiny.

Hasičárna

V budově hasičárny sídlil od otevření v roce 1973 do roku 1998 místní národní výbor (později obecní úřad). Budova patří sboru dobrovolných hasičů.

Vorařská hospoda

Je to nejstarší dosud stojící budova na Baštách. Když se začalo s plavením dříví pro kutnohorské doly, byla zde pro potřebu plavců a dělníků, možná už v 15. století, postavena hospoda (,,kavna“).

Výklenková kaple Panny Marie u kostela

Na protilehlé straně kostelního areálu je kaple Panny Marie. Obě barokní kaple byly po celkové opravě v roce 2017 slavnostně vysvěceny. Tato událost byla spojena s oslavami 750. výročí první písemné zmínky o kostele, a tedy i o obci Starý Kolín. V roce 1958 byly obě kaple zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Výklenková kaple sv. Cyrila a Metoděje u kostela

U vchodu do kostelního areálu je kaple sv. Cyrila a Metoděje (původně sv. Jana Nepomuckého). Obě barokní kaple byly po celkové opravě v roce 2017 slavnostně vysvěceny. Tato událost byla spojena s oslavami 750. výročí první písemné zmínky o kostele, a tedy i o obci Starý Kolín. V roce 1958 byly obě kaple zapsány do Ústředního seznamu … Více

Márnice

Barokní márnice byla postavena v polovině 18. století a areálu kostela sv. Ondřeje. V roce 1761 byla poškozena požárem. Na počátku nového tisíciletí byla ve zříceninách. V roce 2014 byla vyklizena členy Starokolínského okrašlovacího spolku, který plánuje její opravu pro zřízení malé výstavní síně. V dubnu 2020 proběhla první etapa zakonzervování zdiva stavby, při které … Více

Kostel sv. Ondřeje

Je to jednolodní kamenná stavba s křížovou lodí a věží v západním průčelí. Původně raně gotický kostel, který byl vysvěcený na den sv. Ondřeje roku 1267. To je také první písemná zmínka o jeho existenci. Stavebníkem kostela byl zřejmě český král Přemysl Otakar II. Nepodepsaný návrh na barokní přestavbu kostela byl schválen v roce 1739 a stavba byla v tomto … Více

Sokolovna – kulturní dům

Sokolovna byla postavena v roce 1923 přestavbou stodoly, kterou Sokol koupil o dva roky dříve. Sokol zanikl v roce 1950, budova přešla pod TJ Jiskra, podniku KARA Starý Kolín a v roce 1962 pod JZD Starý Kolín. Přestavba budovy na tzv. kulturní dům proběhla v letech 1970 až 1975.Dnes slouží sportovním oddílům, spolkům a místní … Více

Tenisové kurty

Tenisový areál za bývalou sokolovnou se začal rekonstruovat v roce 1995. V současné době jsou zde dva antukové kurty, tréninková zeď, klubovna se sociálním zázemím a restaurací.

Loděnice

Dříve se v tomto prostoru skladoval písek, který se převážel ze slepého ramene u Veletova. Loděnice byla postavena ve 2. polovině osmdesátých let. V srpnu 2016 vyhořela a v červnu 2020 byla zkolaudována nová loděnice, kterou vodáci vybudovali vlastními silami.

Most přes Klejnárku

Most byl postaven v roce 1911 a kompletní rekonstrukci podstoupil v roce 2019. Plánovaná oprava se protáhla o půl roku.

Mateřská škola

Původně bytový dům, který dal postavit pan Jaroslav Kříž pro zaměstnance kožešinového závodu, slouží jako mateřská škola. Pro velký počet dětí je jedno oddělení v budově základní školy.

Obecní úřad

Budova bývalého hotelu Suchý. V pravé části objektu je v přízemí pošta a v prvním patře obecní úřad. V říjnu 2018, v den stoletého výročí vzniku Československé republiky, byla na budově odhalena pamětní deska T. G. Masaryka.

Křížek na Náměstí

Litinový kříž je z roku 1863. Na kamenném podstavci kříže jsou čtyři nápisy. V pozadí je bývalá restaurace Na Poště. Dnes je zde provozovna lazebnictví a byty.

Náměstí

Náměstí prošlo společně s Kolínskou ulicí celkovou rekonstrukcí v letech 2020 a 2021. Slouží jako místo odpočinku, konají se zde tradiční vánoční trhy a je tu informační tabule.