Bytovky na Baštách

Výstavba v této lokalitě probíhala převážně v sedmdesátých až osmdesátých letech 20. století pro potřeby závodu KARA.