Historie budovy DTJ a kina ve Starém Kolíně

Z historie DTJ

 • Dělnická tělocvičná jednota byla v obci ustanovena v roce 1919. Zpočátku měla 82 členů a např. koncem roku 1925 to bylo 194 členů.
 • Od roku 1922 měla místní DTJ vlastní prapor.
 • prosince 1923 zakoupila DTJ stodolu čp. 164 od paní Kurkové. Stodola byla zbořena a postavena nová budova k účelům cvičení. Zároveň bylo postaveno jeviště. V tělocvičně cvičil každý sbor 2x v týdnu.
 • Dělnická tělocvičná jednota pořádala ve vlastní tělocvičně také divadelní představení, mikulášské zábavy s rozdáváním dárků, oslavy Silvestra a další akce pro starokolínskou veřejnost.
 • V srpnu roku 1930 pořádala místní DTJ ve Starém Kolíně veřejná cvičení za účasti okolních jednot. „Cvičilo se pěkně a účast byla slušná.“
 • DTJ využívala svoji budovu do roku 1950, kdy budova přešla do majetku Československé obce sokolské v Praze.
Plátěný odznak DTJ (rok 1948)
Plátěný odznak DTJ (rok 1948)

Z historie kina

 • Dne 26. února 1955 bylo v budově bývalé Dělnické tělocvičné jednoty otevřeno nové státní kino. Citace ze starokolínské kroniky: „Je pěkně upraveno, útulné pro 206 osob. První představení bylo slavnostní, byli zde zástupci státního kina z Prahy. Hlediště bylo obsazeno do posledního místa. Bylo předáno uznání vedoucímu kina, panu Františkovi Ledvinovi. Brigádníkům byla vzdána čest za přičinění o dokončení. Dříve bylo kino v sále sokolovny, ale překáželo tělovýchově, a tak po dohodě bylo přemístěno. Bude sloužit pro různé schůze a veřejné přednášky pro občanstvo.“
 • V kině se promítalo zpravidla třikrát týdně, v neděli dopoledne také pro děti a mládež.
 • Pro žáky místní školy se promítaly pohádky nebo poučné a přírodovědné filmy.
 • V Měsíci československo – sovětského přátelství byly promítány sovětské filmy. Ty však byly po celý rok málo navštěvovány, ať byly jakéhokoliv druhu Pro zvýšení návštěvnosti byly vstupenky na sovětské filmy po promítání slosovány. Odměnou byly knihy.
 • V kině se konaly členské schůze a školení místních spolků, besedy s lékaři, přednášky, školení řidičů.
 • V roce 1965 vystupoval v kině padesátičlenný pěvecký sbor učitelů z Kolína pod vedením Václava Klímy a Antonína Voseckého.
 • V roce 1965 bylo v kině postaveno nové pódium, byly vyměněny dekorace a závěsy.
 • Počátkem devadesátých let, po sametové revoluci, byl pouze jedenkrát veřejně promítán film o KAŘE a panu Jaroslavu Křížovi. Bohužel si nikdo z pamětníků nepamatuje přesný rok. Film byl podle zdrojů objeven 1) v KAŘE (možná za trámem), 2) v archivu ve sklepě kina. Poprvé se měl promítat pouze soukromě. Film byl němý, černobílý a obsahoval dva krátké šoty. Celé promítání komentoval slovem pan Karel Mach, který v KAŘE pracoval jako řidič. Na prvním snímku byli rodiče pana Macha (Kateřina a Josef), kteří kolem domku na ostrově u KARY sušili a obraceli seno. Na druhém snímku byl hokejový zápas starokolínských hokejistů na rybníčku na Baštách. Zápas sledoval pan Kříž, měl na sobě kožich ze své firmy. Škoda, že nikdo neví, u koho film skončil.
 • 1. ledna 1995 byla ukončena činnost místního kina. Návštěvnost kina byla velice nízká (průměrně 17 diváků). Prostředí, nábytek, sociální zařízení i topení bylo poznamenáno mnoha lety používání s minimálními opravami. Promítací stroje byly zakonzervovány a odvezeny do Kolína.
 • Personál v kině: vedoucí kina – Karel Moravec, promítač – Luděk Rytina, pokladní – Marie Stará, uvaděčka a uklízečka – Marie Zmátlová.

Výstavy Starokolínského okrašlovacího spolku (SOS)

 • V době od zavření kina do roku 2018, kdy se konala první spolková výstava, byl v kině sklad (např. školní nábytek).
 • Výstava „Jak se žilo za první republiky“ proběhla v prosinci 2018. Měla velký ohlas u veřejnosti a byla podnětem k jednání zastupitelstva obce o možnosti rekonstrukce budovy.
 • Výstava „Jak si hráli a co četli nejen naši prarodiče a rodiče, ale také naše děti“ se konala během dvou víkendů po sobě na začátku prosince Výstavu navštívilo téměř 1 000 návštěvníků. V průběhu čtyř výstavních dnů se začalo opět po mnoha letech promítat. Na programu byly krátké snímky o Starém Kolíně: Toulavá kamera, 750 let obce Starý Kolín, Starý Kolín z výšky (točeno z dronu) a fotky z vánočních trhů.
 • Další výstava „Řemesla a domácí výroba ve Starém Kolíně“ se konala v červnu 2021. Výstavu si prohlédlo více než 430 lidí.

 

V letech 2021 až 2022 proběhla celková rekonstrukce budovy.

Podle obecních kronik, kroniky místní školy a vzpomínek
pamětníků zpracovala Naďa Kotková

 

Fotografie

Cvičenci DTJ před novou budovou se spolkovým praporem (rok 1928)

Cvičenci DTJ před novou budovou se spolkovým praporem (rok 1928)
Cvičenci DTJ před novou budovou se spolkovým praporem (rok 1928)

 

Budova DTJ

Budova DTJ
Budova DTJ

 

Zápis v kronice obce Starý Kolín: první zmínka o DTJ a koupi budovy

Zápis v kronice obce Starý Kolín: první zmínka o DTJ a koupi budovy
Zápis v kronice obce Starý Kolín: první zmínka o DTJ a koupi budovy

 

Cvičenky před budovou DTJ (20. léta)

Cvičenky před budovou DTJ (20. léta)
Cvičenky před budovou DTJ (20. léta)