Ulice Na Strži

V ulici Na Strži byly do roku 1930 pouze první čtyři domy, zbylé čtyři byly postaveny v 1. polovině třicátých let. Terén v ulici byl hodně podmáčený, při navážení materiálu na stavbu se auta musela podkládat fošnami, aby se nebořila. Rybníček vybudovaný za posledním domem stáhl většinu vody a tím se ulice částečně vysušila.

Areál bývalé KARY

Původně zde byl mlýn (první z ½ 16. století). Loupalův mlýn kupuje v roce 1942 kožešník Jaroslav Kříž.a zakládá firmu Kříž kožešiny. Od roku 1951 je podnik přejmenován na KARA. V noci 3.10.1999 v Kaře hořelo a musela být stržena charakteristická věž, dominanta části Bašta. Mlýn vyhořel za dobu své existence mnohokrát, ale vždy byl obnoven.

Železniční přejezd

Bývalý železniční přejezd mezi ulicemi Na Obci a Pod Drahou se strážním domkem. Dnes je na místě přejezdu čekárna směr Pardubice. Na druhé straně přejezdu stál strážní domek, dnes zbořený.

U Pomníku padlých čp. 85

V domě byl vpravo výčep lihovin a vlevo konzum. Za války byla v levé části sběrna mléka od zemědělců a chovatelů. Po válce zde prodával pan Meduna, později připadla prodejna Jednotě. V patře bydleli nájemníci: pan Šidák (krejčí) a pan Štela (holič). Holičství mělo vchod z ulice proti dnešní vietnamské prodejně. Dnes je v domě … Více

Pohled na farní dvůr s ještě zachovalými budovami

Vlevo stodola s vejminkem, klenutými stropy, později elektrifikovaná prádelna. Dlouhá budova v čele byly hlavně stáje pro koně, dodnes zachovalé kamenné žlaby. Malá nízká budova uprostřed byly chlévy a v patře holubník. V pozadí objekty kruhárny a KARA.

Kostel sv. Ondřeje

Původně raně gotický kostel, který byl vysvěcený na den sv. Ondřeje roku 1267. To je také první písemná zmínka o jeho existenci. Stavebníkem kostela byl zřejmě český král Přemysl Otakar II. Nepodepsaný návrh na barokní přestavbu kostela byl schválen v roce 1739 a stavba byla v tomto roce i zahájena, dokončena byla zřejmě již v roce 1740 jako ojedinělý příklad nesantiniovské barokní gotiky. … Více

Kolínská ulice

V roce 1942 byla ulice vydlážděna od mostu k náměstí v délce 320 m. Celkový náklad na stavbu byl 300 000 K, okres uhradil 180 000 K a obec Starý Kolín 120 000 K. V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce této ulice, včetně Náměstí.

Hotel Suchý s restaurací

Od roku 1927 byl majitelem pan Josef Vomáčka. V hotelu byl oddělený výčep piva a kořalna.  V letech 1899 až 1900 bylo přistavěno 1. patro. Pohlednice vpravo prošla poštou v roce 1959. V pravé části budovy byl MNV, pošta, pobočka České spořitelny. V levé části budovy restaurace. Ve štítu domu je nápis Lidový dům.

Budova bývalé DTJ

V roce 1923 byla zakoupena stodola paní Kurkové. Byla zbořena a postavena nová budova k účelům cvičení. Zároveň bylo postaveno jeviště. V letech 1955 až 1995 budova sloužila jako místní kino. V letech 2021 až 2022 probíhá celková rekonstrukce budovy.

Bývalé budovy v areálu školy

Budova v pravé části fotky je stará školní budova z 18. století. Dnes tzv. nová budova s třídami 1. stupně, kuchyní, školní jídelnou a kancelářemi. Budova vlevo: hospodářské stavení, tzv. dřevníky. Dnes budova CHANOS. Na fotce vpravo je školní areál vyfocen z kostela. Patrová budova je tzv. stará budova školy.