Ulice Na Strži

V ulici Na Strži byly do roku 1930 pouze první čtyři domy, zbylé čtyři byly postaveny v 1. polovině třicátých let. Terén v ulici byl hodně podmáčený, při navážení materiálu na stavbu se auta musela podkládat fošnami, aby se nebořila. Rybníček vybudovaný za posledním domem stáhl většinu vody a tím se ulice částečně vysušila.