Pomník padlých

Pomník padlých ve světové válce byl postaven v roce 1923. Po druhé světové válce byl doplněn deskou se jmény obětí v této válce. Pomník byl naposledy opravován v roce 2000.

Křížek na Baštách

Roku 1869 byl na Baštách postaven kříž. Jeho vysvěcení provedl novoveský farář Josef Pohořalý za účasti 2 000 věřících. Na kříž se složila baštecká obec sumou 220 zlatých.

Bytovky na Baštách

Výstavba v této lokalitě probíhala převážně v sedmdesátých až osmdesátých letech 20. století pro potřeby závodu KARA.

Fara

Fara je ve Starém Kolíně doložena již v roce 1267 a dochovaly se i záznamy o většině duchovních. Starokolínská farnost zanikla v roce 2005, kdy byla sloučena s Arciděkanským úřadem v Kolíně. V letech 2018 až 2019 byla provedena oprava fasád a střešní krytiny.

Hasičárna

V budově hasičárny sídlil od otevření v roce 1973 do roku 1998 místní národní výbor (později obecní úřad). Budova patří sboru dobrovolných hasičů.

Vorařská hospoda

Je to nejstarší dosud stojící budova na Baštách. Když se začalo s plavením dříví pro kutnohorské doly, byla zde pro potřebu plavců a dělníků, možná už v 15. století, postavena hospoda (,,kavna“).

Výklenková kaple Panny Marie u kostela

Na protilehlé straně kostelního areálu je kaple Panny Marie. Obě barokní kaple byly po celkové opravě v roce 2017 slavnostně vysvěceny. Tato událost byla spojena s oslavami 750. výročí první písemné zmínky o kostele, a tedy i o obci Starý Kolín. V roce 1958 byly obě kaple zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Výklenková kaple sv. Cyrila a Metoděje u kostela

U vchodu do kostelního areálu je kaple sv. Cyrila a Metoděje (původně sv. Jana Nepomuckého). Obě barokní kaple byly po celkové opravě v roce 2017 slavnostně vysvěceny. Tato událost byla spojena s oslavami 750. výročí první písemné zmínky o kostele, a tedy i o obci Starý Kolín. V roce 1958 byly obě kaple zapsány do Ústředního seznamu … Více

Márnice

Barokní márnice byla postavena v polovině 18. století a areálu kostela sv. Ondřeje. V roce 1761 byla poškozena požárem. Na počátku nového tisíciletí byla ve zříceninách. V roce 2014 byla vyklizena členy Starokolínského okrašlovacího spolku, který plánuje její opravu pro zřízení malé výstavní síně. V dubnu 2020 proběhla první etapa zakonzervování zdiva stavby, při které … Více

Kostel sv. Ondřeje

Je to jednolodní kamenná stavba s křížovou lodí a věží v západním průčelí. Původně raně gotický kostel, který byl vysvěcený na den sv. Ondřeje roku 1267. To je také první písemná zmínka o jeho existenci. Stavebníkem kostela byl zřejmě český král Přemysl Otakar II. Nepodepsaný návrh na barokní přestavbu kostela byl schválen v roce 1739 a stavba byla v tomto … Více

Sokolovna – kulturní dům

Sokolovna byla postavena v roce 1923 přestavbou stodoly, kterou Sokol koupil o dva roky dříve. Sokol zanikl v roce 1950, budova přešla pod TJ Jiskra, podniku KARA Starý Kolín a v roce 1962 pod JZD Starý Kolín. Přestavba budovy na tzv. kulturní dům proběhla v letech 1970 až 1975.Dnes slouží sportovním oddílům, spolkům a místní … Více

Tenisové kurty

Tenisový areál za bývalou sokolovnou se začal rekonstruovat v roce 1995. V současné době jsou zde dva antukové kurty, tréninková zeď, klubovna se sociálním zázemím a restaurací.

Loděnice

Dříve se v tomto prostoru skladoval písek, který se převážel ze slepého ramene u Veletova. Loděnice byla postavena ve 2. polovině osmdesátých let. V srpnu 2016 vyhořela a v červnu 2020 byla zkolaudována nová loděnice, kterou vodáci vybudovali vlastními silami.

Most přes Klejnárku

Most byl postaven v roce 1911 a kompletní rekonstrukci podstoupil v roce 2019. Plánovaná oprava se protáhla o půl roku.

Mateřská škola

Původně bytový dům, který dal postavit pan Jaroslav Kříž pro zaměstnance kožešinového závodu, slouží jako mateřská škola. Pro velký počet dětí je jedno oddělení v budově základní školy.

Obecní úřad

Budova bývalého hotelu Suchý. V pravé části objektu je v přízemí pošta a v prvním patře obecní úřad. V říjnu 2018, v den stoletého výročí vzniku Československé republiky, byla na budově odhalena pamětní deska T. G. Masaryka.

Křížek na Náměstí

Litinový kříž je z roku 1863. Na kamenném podstavci kříže jsou čtyři nápisy. V pozadí je bývalá restaurace Na Poště. Dnes je zde provozovna lazebnictví a byty.

Náměstí

Náměstí prošlo společně s Kolínskou ulicí celkovou rekonstrukcí v letech 2020 a 2021. Slouží jako místo odpočinku, konají se zde tradiční vánoční trhy a je tu informační tabule.

Obecní domy u pomníku

Opravené domy, kde se v přízemí střídaly různé ochody, lékárna a provozovny. Dnes je v části domů lékař, zubař, obecní knihovna, kadeřnictví

Obchod v obci

Dnešní vietnamská prodejna, dříve Burďáčkova hospodářská budova.

Obchod na Náměstí

Na konci 80. let byla postavena družstvem Jednota dnešní prodejna, otevřená v květnu 1989. Dříve zde stál Vinduškův statek, který byl zbourán v roce 1974.

Panorama Starého Kolína

Starý Kolín je obec s asi 1 700 obyvateli. Leží v nadmořské výšce 198 m n.m. Trať rozděluje obec na dvě části. Při jízdě z Kolína je od trati vlevo směrem k Labi část Bašta, vpravo Starý Kolín. Hlavní dominantou obce je kostel sv. Ondřeje.

Baštecký pivovar

V areálu bývalé Rolnické družstevní továrny na kysané zelí ve Starém Kolíně vznikl rodinný Baštecký pivovar s koštovnou.

Trojboká kaplička v polích

Trojboká barokní výklenková kaple Nejsvětější Trojice z první poloviny 18. století. Od roku 1958 je vedena jako kulturní památka.

Mědihamr – valcha

Původní mědihamr pochází zřejmě z přelomu 17. a 18. století. Sloužil na rozbíjení měděné rudy. Později byl využíván jako kotlárna a pak jako soukenická valcha. Koncem 19. století již nebylo valchování výnosné. Baštecká valcha slouží dnes pouze obytným účelům. Bývalý mědihamr je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Veletovský jez

Prostor u jezu na Labi sloužil jako odpočinkové a rekreační místo. Stavba plavební komory a nová vpusť do náhona (Černá struha) byla dokončena v roce 1988.

Tiskárna a workoutové hřiště (venkovní posilovna)

Budova Ve Višničkách byla postavena v Akci Z a slavnostní otevření prodejny potravin proběhlo v roce 1972. Od revoluce je zde v provozu tiskárna. U tiskárny bylo v květnu 2018 otevřeno workoutové hřiště se 13 cvičebními prvky.

Základní škola

První zmínka o škole v obci je už z roku 1663. První budova na současném místě byla postavena v roce 1856. V současnosti škola sdružuje tři budovy – tzv. stará budova je určena pro výuku žáků 2. stupně, v tzv. nové budově jsou třídy 1. stupně, kanceláře a školní kuchyně s jídelnou. V budově CHANOS … Více

Železniční zastávka

Železniční trať z na trase z Prahy do Olomouce byla dána do provozu v roce 1845. Ale až v roce 1873 byla ve Starém Kolíně zřízena zastávka a postavena staniční budova. Původní budova byla zbourána při stavbě koridoru v roce 2001.