ČOV – Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod slouží obcím Starý Kolín a Hlízov.