Symboly obce

 

V roce 2008 proběhlo veřejné hlasování občanů Starého Kolína o návrzích znaku obce. Dospělí podali celkem 7 návrhů a děti do 15 let celkem 23 návrhy na možnou podobu znaku obce.

Heraldik vybrané náměty zpracoval a představil na veřejném zasedání zastupitelstva obce k posouzení. Výsledné symboly znaku obce a vlajky obce udělil obci Starý Kolín předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 26. června 2008. Zároveň bylo vydáno slavnostní razítko.

Znak obce: 

Štít je vlnitě dělený. Přes horní zlatou a dolní modrou polovinu jsou dva zkřížené hnědé přitesané kůly špicemi dolů.

Zdůvodnění:

  • Rozdělení na stejné dvě části připomíná, že dnešní obec Starý Kolín vznikla ze dvou obcí: Starého Kolína a Bašet.
  • Horní zlatá polovina připomíná nález zlatých keltských mincí a znázorňuje část obce Starý Kolín, kde k tomuto nálezu došlo.
  • Dolní modrá polovina je barva vody řeky Labe a znázorňuje část obce Bašta.
  • Zkřížené kůly špicemi dolů (zkřížení je odvozeno od kříže svatého Ondřeje, kterému je zasvěcen kostel ve Starém Kolíně, doložený již k roku 1267).
  • Dva kůly hnědé barvy jsou mluvící znamení a připomínají možný vznik názvu obce:
  • Historicky doložený název Antiqua Collonia, tedy Stará kolonie (myšleno ve významu po přestěhování většiny obyvatelstva do Nového Kolína).
  • Další výklad je, že starousedlíci pocházeli původem z Kolína nad Rýnem (Köln am Rhein) a název pochází z názvu tohoto města v dnešním Německu.
  • Vzhledem k přírodním podmínkám lokality (soutok Labe a Klejnárky) si obyvatelé vypomáhali při ochraně před záplavami a povodněmi stavbou různých zábran. Jednou z nejpřirozenějších zábran ve středověku bylo zatloukání dřevěných kůlů těsně vedle sebe a vytváření tzv. palisád, kterými se tak zpevňovala půda. Zarážení kůlů vyjadřuje staročeský výraz „koliti“.