Výklenková kaple Panny Marie u kostela

Na protilehlé straně kostelního areálu je kaple Panny Marie. Obě barokní kaple byly po celkové opravě v roce 2017 slavnostně vysvěceny. Tato událost byla spojena s oslavami 750. výročí první písemné zmínky o kostele, a tedy i o obci Starý Kolín. V roce 1958 byly obě kaple zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.