Márnice

Barokní márnice byla postavena v polovině 18. století a areálu kostela sv. Ondřeje. V roce 1761 byla poškozena požárem. Na počátku nového tisíciletí byla ve zříceninách. V roce 2014 byla vyklizena členy Starokolínského okrašlovacího spolku, který plánuje její opravu pro zřízení malé výstavní síně. V dubnu 2020 proběhla první etapa zakonzervování zdiva stavby, při které byla zafixována koruna zdiva a bylo provedeno její provizorní zastřešení z prostředků vybraných okrašlovacím spolkem na různých akcích ve výši 34 999 Kč a dalších 60 000 Kč díky britské charitativní nadaci The Friends of Czech Heritage (pomáhá zajišťovat prostředky na záchranu a obnovu památek v České republice). V roce 1958 byla márnice zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.