Křížek na Náměstí

Litinový kříž je z roku 1863. Na kamenném podstavci kříže jsou čtyři nápisy. V pozadí je bývalá restaurace Na Poště. Dnes je zde provozovna lazebnictví a byty.