Křížek na Baštách

Roku 1869 byl na Baštách postaven kříž. Jeho vysvěcení provedl novoveský farář Josef Pohořalý za účasti 2 000 věřících. Na kříž se složila baštecká obec sumou 220 zlatých.