Mědihamr – valcha

Původní mědihamr pochází zřejmě z přelomu 17. a 18. století. Sloužil na rozbíjení měděné rudy. Později byl využíván jako kotlárna a pak jako soukenická valcha. Koncem 19. století již nebylo valchování výnosné. Baštecká valcha slouží dnes pouze obytným účelům. Bývalý mědihamr je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.