Fara

Fara je ve Starém Kolíně doložena již v roce 1267 a dochovaly se i záznamy o většině duchovních. Starokolínská farnost zanikla v roce 2005, kdy byla sloučena s Arciděkanským úřadem v Kolíně. V letech 2018 až 2019 byla provedena oprava fasád a střešní krytiny.