Kolínská ulice

V roce 1942 byla ulice vydlážděna od mostu k náměstí v délce 320 m. Celkový náklad na stavbu byl 300 000 K, okres uhradil 180 000 K a obec Starý Kolín 120 000 K. V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce této ulice, včetně Náměstí.