Železniční přejezd

Bývalý železniční přejezd mezi ulicemi Na Obci a Pod Drahou se strážním domkem. Dnes je na místě přejezdu čekárna směr Pardubice. Na druhé straně přejezdu stál strážní domek, dnes zbořený.