Obecní domy u pomníku

Opravené domy, kde se v přízemí střídaly různé ochody, lékárna a provozovny. Dnes je v části domů lékař, zubař, obecní knihovna, kadeřnictví

Obchod v obci

Dnešní vietnamská prodejna, dříve Burďáčkova hospodářská budova.

Obchod na Náměstí

Na konci 80. let byla postavena družstvem Jednota dnešní prodejna, otevřená v květnu 1989. Dříve zde stál Vinduškův statek, který byl zbourán v roce 1974.

Panorama Starého Kolína

Starý Kolín je obec s asi 1 700 obyvateli. Leží v nadmořské výšce 198 m n.m. Trať rozděluje obec na dvě části. Při jízdě z Kolína je od trati vlevo směrem k Labi část Bašta, vpravo Starý Kolín. Hlavní dominantou obce je kostel sv. Ondřeje.

Baštecký pivovar

V areálu bývalé Rolnické družstevní továrny na kysané zelí ve Starém Kolíně vznikl rodinný Baštecký pivovar s koštovnou.

Trojboká kaplička v polích

Trojboká barokní výklenková kaple Nejsvětější Trojice z první poloviny 18. století. Od roku 1958 je vedena jako kulturní památka.

Mědihamr – valcha

Původní mědihamr pochází zřejmě z přelomu 17. a 18. století. Sloužil na rozbíjení měděné rudy. Později byl využíván jako kotlárna a pak jako soukenická valcha. Koncem 19. století již nebylo valchování výnosné. Baštecká valcha slouží dnes pouze obytným účelům. Bývalý mědihamr je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Veletovský jez

Prostor u jezu na Labi sloužil jako odpočinkové a rekreační místo. Stavba plavební komory a nová vpusť do náhona (Černá struha) byla dokončena v roce 1988.

Tiskárna a workoutové hřiště (venkovní posilovna)

Budova Ve Višničkách byla postavena v Akci Z a slavnostní otevření prodejny potravin proběhlo v roce 1972. Od revoluce je zde v provozu tiskárna. U tiskárny bylo v květnu 2018 otevřeno workoutové hřiště se 13 cvičebními prvky.

Základní škola

První zmínka o škole v obci je už z roku 1663. První budova na současném místě byla postavena v roce 1856. V současnosti škola sdružuje tři budovy – tzv. stará budova je určena pro výuku žáků 2. stupně, v tzv. nové budově jsou třídy 1. stupně, kanceláře a školní kuchyně s jídelnou. V budově CHANOS … Více

Železniční zastávka

Železniční trať z na trase z Prahy do Olomouce byla dána do provozu v roce 1845. Ale až v roce 1873 byla ve Starém Kolíně zřízena zastávka a postavena staniční budova. Původní budova byla zbourána při stavbě koridoru v roce 2001.